Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650

Ulf Lundström

Out of stock

  • Published 2004
  • Isbn 9188466604
  • Type Hardcover
  • 672 pages
  • Swedish

I boken följs samtliga byar och hemman i Skellefteå gamla socken under åren 1539-1650. Boken behandlar ett område i Västerbottens län som omfattas av Skellefteå och Norsjö kommuner utom Burtrasks och Lövångers församlingar. Här finns ägare och andra personer på de olika enheterna angivna samt uppgifter om flyttningar, kreatur, mantal och notiser från domböcker. I bokens första del redogörs bl.a. för jordbruk, handel, hantverk, sjöfart, fiske, andra näringar, etniska grupper, namnskick, territoriell indelning och gränser av varjehanda slag samt flyttningar och kontakter med andra områden. Boken ges ut inom projektet Kulturgräns norr vid Umeå universitet och ett yttersta syfte är att kartlägga områdets gränser och se hur skillnaden mellan "vi" och "dom" manifesteras. Finns det kulturgränser i området och hur lång hävd har dessa skiljelinjer som är osynliga i landskapet? Boken utges här i en andra upplaga.