Att göra sin stämma hörd

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Att göra sin stämma hörd – Svenska Samernas Riksförbund, samerörelsen och svensk samepolitik 1950-1962

Patrik Lantto

Buy 199 SEK

  • Published 2003
  • Isbn 9188466582
  • Type Paperback
  • 255 pages
  • Swedish

När Svenska Samerna Riksförbund/Sámiid Riikkasearvi (SSR) bildades tisdagen den 3 oktober 1950 markerade detta inledningen på en ny utveckling för samernas politiska mobilisering i Sverige. Under den första halvan av 1900-talet hade avsaknaden av en riksorganisation hämmat samerörelsen i dess arbete, framför allt var möjligheterna att skapa en kontinuitet i arbetet och föra en fortlöpande dialog med statsmakterna begränsade. Genom tillkomsten av riksförbundet förändrades situationen och samerörelsen kunde nu agera med en växande styrka. I denna bok följs SSR:s utveckling under perioden 1950-1962 med speciellt fokus på fyra områden, dels närings- och rättighetsfrågor, dels vilken bild av det samiska som förbundet presenterade utåt, dels hur SSR behandlade och betraktade olika samiska grupper, dels hur statsmakterna reagerade på förbundets tillträde på den samepolitiska arenan och vilket genomslag organisationen fick för sina krav.