Dialektala terrängords semantik

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Dialektala terrängords semantik

Series DIABAS

Buy 100 SEK

  • Published 1987
  • Isbn 000000000
  • Type Paperback
  • 98 pages
  • Swedish

I denna volym, som är en rapport från ett minisymposium i Umeå i december 1986, står de dialektala terrängordens semantik i centrum. Nio forskare från Sverige, Norge och Finland belyser här enskilda terrängords betydelseutveckling, terrängordförrådets struktur inom ett avgränsat semantiskt område, terrängordförrådets utveckling inom ett flerspråkigt område m.m.