Förvandlingskonst

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Förvandlingskonst – Ovidius Metamorfoser

Börje Magnusson
Publisher Nationalmuseum

Buy 75 SEK

  • Published 2007
  • Isbn 9789171007667
  • Type Hardcover
  • 190 pages
  • Swedish

Den romerska skalden Ovidius berättelse om den antika mytologins gudar och hjältar skrevs vid tiden för Kristi födelse. Förvandlingar är verkets ledmotiv, gudarna byter gestalt och dödliga blir förvandlade.

Detta genialt berättartekniska grepp förenas med drastisk humor och patos, och boken har blivit ett av de mest lästa verken från antiken.

För konstnärer och författare blev det en viktig uppslagsbok och inspirationskälla, för oss är den på en gång stor underhållning och en hjälp att förstå gångna århundradens konst. I föreliggande bok presenteras författaren och verket, dess innehåll refereras utförligt och illustreras med kända konstnärers tolkningar.