Årsbok 2011

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Årsbok 2011

Series Årsbok, 0

Buy 234 SEK

  • Published 2011
  • Isbn 9789174024067
  • Type Hardcover
  • 309 pages
  • Årsbok, 0

Ur innehållet:

Claes Gejrot: Medeltiden i dataåldern. Om Svenskt Diplomatarium idag, Karin Helander: Att vara och inte vara rollen - skådespelarens paradox, Jan von Bonsdorff: Uppsala domkyrka. En ny publikation i Sveriges Kyrkor, Otfried Czaika: Elisabet Vasa. Böcker, bokägande och (kyrko-) politik på 1500-talet, Vésteinn Ólason: Eddaens reise. Fra folkediktning til verdenslitteratur, Cecilia Falk: Att skriva svensk syntaxhistoria, Lars-Erik Edlund: Språken i Sverige. Presentation av en språklig atlas, Nils Fredrik Villstrand: Kungen, bonden och skriften 1500-1800, Sara Danius: En fråga om mimesis, Bo Lindberg: Historiens nytta - förr och nu.