SlowArt

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

SlowArt

Cilla Robach
Publisher Nationalmuseum

Buy 195 SEK

View photos from the book »

Slow Art handlar om perspektiv på tid och tillverkningsprocesser. Om att göra saker väl istället för snabbt, att värdera kvalitet istället för kvantitet. Om att behandla våra gemensamma naturresurser med omsorg – och därmed även hänsyn mot kommande generationer. Om att se ett värde i långsamheten.

I ett samhälle som vårt, som i så hög grad drivs av kortsiktig profit, indikerar begreppet slow ett medvetet avståndstagande. Målet för konstnärerna och konsthantverkarna inom Slow Art är inte ekonomisk vinning genom rationell tillverkning. Drivkraften är istället den tillfredsställelse som människan kan uppleva när hon i grunden utmanar sig själv, genom att sätta sin uthållighet och sin tekniska skicklighet på prov. En tillfredsställelse som inte kan köpas för pengar.

Fil. Dr. Cilla Robach är intendent vid Nationalmuseum. År 2005 var hon kommissarie för Konceptdesign, en utställning och katalog som, liksom Slow Art, analyserade en samtida riktning inom formområdet i Sverige. 2010 kom hennes doktorsavhandling Formens frigörelse. Konsthantverk och design under debatt i 1960-talets Sverige.