Överlåtelseförbud

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Överlåtelseförbud – Studier i äganderättsinskränkningar av fast egendom genom avtal

Lars Lindblad

Buy 73 SEK