Rätten till fäderneslandet

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Rätten till fäderneslandet – Om jordförvärvslagen och dess funktioner mot bakgrund av jordbrukets utveckling i det svenska samhället

Ann Numhauser-Henning

Buy 73 SEK