Harmoniserade tulltaxor

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Harmoniserade tulltaxor – Införlivande, tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

Christina Moëll

Buy 467 SEK

  • Published 1997
  • Isbn 9154422817
  • Type Hardcover
  • 440 pages