Tillhörighet och sociala förmåner från 1600-talets Laws of Settlement till förordning nr 1408/71

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Tillhörighet och sociala förmåner från 1600-talets Laws of Settlement till förordning nr 1408/71 – En komparativ studie över tillhörighetsnormerna och sociala förmåner i England, USA och EU

Mattias Malmstedt

Buy 208 SEK