Baronen som fredskämpe

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Baronen som fredskämpe – Theodor Adelswärd, idealismen och Interparlamentariska unionen 1914–1928

Ove Bring
Publisher eddy.se ab

Out of stock

  • Published 2012
  • Isbn 9789185333462
  • Type Paperback
  • 118 pages
  • Swedish

Detta är en skrift om den liberale politikern och industrimannen Theodor Adelswärd (1860–1929) och hans roll i fredsrörelsen och den internationella

politiken. Som riksdagsman engagerade han sig tidigt i det interparlamentariska samarbetet. Under första världskriget tog han strid för en ”mer neutral” svensk neutralitetspolitik. Efter krigsslutet stödde han tanken på ett Nationernas Förbund (NF). Hans främsta plattform blev efterhand den Interparlamentariska unionen (IPU), vars styrande råd han ledde som rådspresident 1922–1928.

Ove Bring är professor em i folkrätt vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan.