Den karolinska militärstraffrätten och Peter den stores krigsartiklar

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Den karolinska militärstraffrätten och Peter den stores krigsartiklar – Das karolinische Militärstrafrecht und die Kriegsartikel Peters des Grossen

Erik Anners

Buy 50 SEK