Highlights

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Highlights – Kända och okända konstskatter från Nationalmuseum

Mikael Ahlund (ed.), Janna Herder (ed.), Ingrid Lindell (ed.)
Publisher Nationalmuseum

Out of stock

Nationalmuseum är Sveriges främsta konstmuseum och i den här boken presenteras ett urval av museets mest välkända mästerverk – målningar, skulpturer och konsthantverk – från renässansen fram till vår egen tid. Nationalmuseums samlingar rymmer även en mängd konstföremål som av olika skäl förblivit okända. Här lyfts är ett antal av dessa fram i ljuset; unika och fängslande verk som tidigare sällan visats, men som verkligen förtjänar att uppmärksammas.

Varför har vissa konstverk blivit mer kända och populära än andra? Ord som ”highlights”, ”klassiker” och ”mästerverk” används ofta onyanserat i museikataloger och på konstmuseers hemsidor, men vad är egentligen ett ”mästerverk”? Vem sätter etiketten och hur har synen på mästerverken skiftat genom historien? Det är några av de frågor som ställs i den här boken.

Highlights. Kända och okända konstskatter från Nationalmuseum innehåller också en särskild fördjupning om porträtt. I ljuset av historien behandlas porträttens roll i vår egen tids visuella kultur. Med utgångspunkt i frågor om självbild och identitet diskuteras sambandet mellan ett antal historiska porträtt och fenomenet ”selfies” – vår egen tids självporträtt, tagna på armlängds avstånd med hjälp av en mobilkamera.

Bokens huvudförfattare, Mikael Ahlund, Anders Bengtsson och Margareta Gynning, arbetar alla vid Nationalmuseum och har djupa kunskaper om museets samlingar. Här berättar de initierat och medryckande om museets kända och okända konstskatter.