Fri rörlighet i Norden

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Fri rörlighet i Norden – Nordiska gränshinder i rättslig belysning

Henrik Wenander

Buy 292 SEK

Samhörigheten mellan de nordiska länderna är etablerad sedan länge och det är många som pendlar, flyttar eller gör affärer över gränserna i Norden. Det finns också ett omfattande politiskt och rättsligt samarbete. Trots detta uppstår det ibland juridiska svårigheter, ofta kallade gränshinder, för den som vill röra sig över de nordiska gränserna. Det kan exempelvis handla om problem i anslutning till skatter, social trygghet eller yrkeskvalifikationer. Sådana svårigheter kan framstå som orimliga och kan hindra den ekonomiska utvecklingen, inte minst i gränsregioner.

Denna bok behandlar sådana hinder för den fria rörligheten mellan de nordiska länderna i rättsligt perspektiv. Med hjälp av exempel från ett antal områden undersöks varför gränshinder uppstår och vad man kan göra åt dem. Särskilt uppmärksammas hur samarbetet inom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet kan bidra till att förenkla rörligheten över gränserna.

Dessutom analyseras hur EU- och EES-rätten påverkar utrymmet för nordiskt samarbete på området.

Henrik Wenander är verksam som lärare och forskare vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.