Offentlig konst - Ett kulturarv

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Offentlig konst - Ett kulturarv – Tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst

Karin Hermerén, Henrik Orrje

Buy 211 SEK

  • Published 2014
  • Isbn 9789198094527
  • Type Hardcover
  • 400 pages
  • Swedish

Med dagens perspektiv på samhällsutvecklingen i 1900-talets Sverige är det naturligt att intresset har ökat för att kartlägga den offentliga byggnadsanknutna konsten som kulturhistoriskt bevarandevärda delar av välfärdssamhällets kulturmiljöer. Den offentliga konsten ger oss kunskap om den moderna tidens samhällsförändringar och är en viktig källa till förståelse för de offentliga miljöernas betydelse som platser tillgängliga för alla i det demokratiserade Sverige.