Konsten att gestalta offentliga miljöer

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Konsten att gestalta offentliga miljöer – Samverkan i tanke och handling

Anna Lindholm (ed.), Henrik Orrje (ed.)

Buy 158 SEK

  • Published 2014
  • Isbn 9789198094510
  • Type Hardcover
  • 255 pages
  • Swedish

Det finns inte några genvägar för att skapa hållbara offentliga miljöer. Ofta handlar det om att bryta invanda tankemönster för att på nya sätt kunna verka tillsammans när offentliga byggnader, platser och landskap ska gestaltas.

Denna bok skildrar hur ett stort antal offentliga och privata aktörer, samt fyra statliga myndigheter, under fyra år har samverkat för att stärka en helhetssyn som i högre grad förmår väga samman olika perspektiv för att stärka olika gestaltningsområdens roll i samhällsutvecklingen.