Från tsarer till folkkommissarier

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Från tsarer till folkkommissarier – Ryskt och sovjetiskt måleri från Ryska Museet

Per Hedström (ed.)
Publisher Nationalmuseum

Out of stock

View photos from the book »

Från tsarer till folkkommissarier. Ryskt och sovjetiskt målerifrån Ryska museet visar konst som sprungit ur ett samhälle som genomgått enorma förändringar under de drygt hundrafemtio år som utställningen spänner över. Från 1800-talets tsarvälde över de revolutionära åren på 1910- och 1920-talen till stalintidens och kalla krigets sovjetiska stormakt. Vi möter livegna bönder, bilder som präglas av den kristna ortodoxins föreställningar och traditioner, och skildringar av samhällsomvälvningarnas och de stora krigens konsekvenser. Många av konstverken i utställningen karakteriseras av berättarglädje och starka känslauttryck Det storslaget episka finns i både 1800-talsrealismen och i Stalintidens propagandakonst. Men den ryska konsten rymmer också några av det tidiga 1900-talets mest radikala alternativ till realismen och det berättande: Malevitjs suprematism och Kandinskijs abstrakta expressionism.