Suveränitetserosion?

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Suveränitetserosion? – Om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygghetsmodeller; särskilt Sverige

Jaan Paju
Publisher eddy.se ab

Buy 620 SEK

  • Published 2015
  • Isbn 9789185333646
  • Type Hardcover
  • 492 pages
  • Swedish

Frågan som avhandlingen Suveränitetserosion? ställer, är om den fortsatta utvecklingen på socialförsäkringens område ska vara för EU att lagstifta om eller om den, som den till övervägande del varit de senaste femtio åren, ska fortsätta utvecklas av EU-domstolen.

Avhandlingen Suveränitetserosion? visar mot bakgrund av rättspraxis hur medlemsstaternas nationella socialförsäkringar påverkas av EU:s inre marknad, av ett unionsmedborgarskap med en rätt att fritt röra sig och av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Avhandlingen ger läsaren en djupare förståelse till den omorientering av de nationella socialförsäkringarna som skett och sker.

Jaan Paju är jur kand (Uppsala), LLM (KCL) samt redaktör för Europarättslig Tidskrift. Suveränitetserosion? är hans avhandling i Europeisk integrationsrätt.