Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 70 2015

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 70 2015

Buy 225 SEK

  • Published 2015
  • Type Paperback
  • 112 pages
  • Swedish

I DETTA NUMMER: Om 1600-talets idealstäder och arkeologi i sluttande plan, Stadsakeologi i Norrland - varför inte?, Visby ringmur - att återuppbygga med autencitet, Visby vallgravar - ett trädgårdshistoriskt kulturarv under exploateringshot, Kommunal kulturmiljövård och gentrifiering