Från idyll till idéer

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Från idyll till idéer

Kurt Almqvist (ed.), PJ Anders Linder (ed.)

Buy 120 SEK

  • Published 2015
  • Isbn 9789189672741
  • Type Hardcover
  • 95 pages
  • Swedish

Ibland blir det omodernt med idepolitik. Då säger beslutsfattare och debattörer att man ska vara pragmatisk och praktisk i stället för principiell. Pragmatism och kompromissvilja har också mycket som talar för sig, men det är en illusion att pragmatiker fattar sina beslut i ett idemässigt vakuum. Beslutsfattande sker alltid utifrån föreställningar om vad som är rätt och fel, förnuftigt och tokigt, men dessa föreställningar kan vara mer eller mindre uttalade eller ifrågasatta.

Det är alltid konflikt i partipolitiken och tonläget har skruvats upp. Samtidigt har de idepolitiska skillnaderna varit högst begränsade, i alla fall de tongivande aktörerna emellan. Men att det har varit stillsamt ett tag betyder inte att det måste vara stiltje även i morgon. Det radikala 1968 inträffade bara några år efter förkunnelsen om ideologiernas död.