Handledning till Svenska Akademiens ordbok

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Handledning till Svenska Akademiens ordbok

Carl-Erik Lundbladh

Buy 80 SEK

  • Published 1992
  • Isbn 9119156812
  • Type Paperback
  • 94 pages
  • Swedish

Ordböcker kan ge nyttig och användbar information om ords betydelse, stavning, uttal, böjning, sätt att kombineras med andra ord, etymologi och annat. Ordböcker kan också bjuda på nöjsam läsning, spännande upptäckter och omvälvande aha-upplevelser.

Vår mest omfattande ordbok, Svenska Akademiens ordbok (SAOB), beskriver noggrannare och utförligare än någon annan det svenska språket i skrift från Gustav Vasas tid till vår egen. Det är en historisk ordbok men på samma gång en ordbok över sin nutids språk.

För att göra SAOB tillgänglig för fler har det i den här handledningen formulerats råd, vägledning och förklaringar. Ordboken kan nämligen vara besvärlig att hitta i, och det koncisa och formelartade uttryckssättet kan vara svårt att förstå. Handledningen vänder sig till lärare, studenter, bibliotekarier, journalister, historiker, släkt- och hembygdsforskare och andra läsare av såväl äldre som yngre texter men också till språkmän och lexikografer. Många kan ha glädje och nytta av SAOB, inte minst de med språk- och ordintresse.

I handledningen behandlas framför allt ordbokens betydelsebeskrivning. Framställningen kompletteras av ett sakregister, en teckenförklaring, en lista omfattande SAOB:s samtliga förkortningar samt illustrerande utdrag ur ordboken.