Minnet av Napoleon

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Minnet av Napoleon – 200 år efter Waterloo

Lars Bondeson

Buy 125 SEK

  • Published 2015
  • Isbn 9789174024388
  • Type Paperback
  • 90 pages
  • Swedish

Napoleon må vara omstridd, men ännu kittlar han fantasin. Utställningen på Skånelaholm inför 200-årsminnet av slaget vid Waterloo visar hans skicklighet att utnyttja konst och propaganda för att bygga legender kring den egna personen. Nederlaget vid Waterloo förändrade därvidlag ingenting. Inte heller fångenskapen på Sankt Helena.

Fil.dr Herbert Rettig, den siste privata ägaren till Skånelaholms slott, hade ett speciellt intresse för Napoleon och hans tid. I utställningen presenteras Napoleon mot bakgrund av föremål som Rettig har samlat. Ett stort antal objekt har också lånats in från svenska museer och privatpersoner. Katalogen tar upp viktiga händelser i Napoleons liv och kommenterar utförligt de utställda föremålen.

Detta häfte utgör text och bild från sommarutställningen 2015 på Skånelaholms slott i Uppland. (Vitterhetsakademiens kulturfastighet.)

Innehåll: Inledning, Napoleon som samlarintresse, Kejsardömets symboler, Napoleonporträttet – ideal och verklighet, Drömmen om Egypten, Värre än ett brott, Napoleon och kvinnorna, Kungen av Rom – Napoleons son, Waterloo, Fångenskapen, Napoleons dödsmask, Katalog, Viktiga årtal, Litteratur.