Betydelsen av revolutionsåret 1968 - Kårhusockupationen 40 år

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Betydelsen av revolutionsåret 1968 - Kårhusockupationen 40 år

Kurt Almqvist (ed.)

Buy 150 SEK

  • Published 2008
  • Isbn 9789173533157
  • Type Hardcover
  • 151 pages
  • Swedish

År 1968 rådde det revolutionära stämningar runtom i världen. Den 24 maj kom så de starka politiska vindarna till Sverige och i Stockholm lät studenterna ockupera sitt eget kårhus. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål arrangerade ett heldagsseminarium i kårhuset på 40-årsdagen av ockupationen.

Medverkande: Håkan Arvidsson, Svante Nordin, Kim Salomon, Kristian Gerner, Anders Carlberg, Rolf Ekéus, Gunnar Fredriksson, Maciej Zaremba, Annika Åhnberg, Suzanne Osten, Channa Bankier, Ludvig Rasmusson, Mats Johansson, Nathan Shachar, Lennart Berntson, Per Bauhn, Andrew Anthony, John Lloyd, Nick Cohen,