Civilisation - 21 försök

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Civilisation - 21 försök

Mattias Hessérus (ed.), Peter Luthersson (ed.)

Buy 150 SEK

  • Published 2014
  • Isbn 9789189672604
  • Type Hardcover
  • 176 pages
  • Swedish

Civilisation – vad väcker ordet för föreställningar och frågor? Hur ska motsatsställningen visavi ”kultur” respektive ”barbari” uppfattas? Är civilisation singular eller plural? Finns det en civilisationsprocess? Med givna stadier? Hur relaterar civilisation till modernitet? Till föreställningar om globalisering, transkulturella eller transnationella fenomen? Är tanken på civilisation förenlig med postkolonial diskurs? Är civilisation av godo eller ondo, en hjälp till utveckling eller ett system för övergrepp? Ett tjugotal i huvudsak doktorander i ämnena stadsplanering, historia, idéhistoria, litteraturvetenskap och statsvetenskap närmar sig frågekomplexet i föreliggande essäer.

Medverkande: Christoffer Bartholin, Merle Breyer, Sara Cederberg, Martina Finnskog, Peter Henning, Jonas Hultin Rosenberg, Johan Wejryd, Elahe Karimnia, Maria Karlsson, Mårten Torson Lindberg, Kenneth Lindegren, Hélène Littke, Johannes Ljungberg, Ryan Locke, Valter Lundell, Malin Nauwerck, Jasmina Nedevska, Hugo Nordland, Matthew Norris, Johan Stenfeldt, Joakim Tholén, Ingrid Wållgren.