Framtidens public service

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Framtidens public service – Om allmännyttig radio och tv

Kurt Almqvist (ed.), Isabella Thomas (ed.)

Buy 150 SEK

  • Published 2008
  • Isbn 9789173532785
  • Type Hardcover
  • 230 pages
  • Swedish

Över hela världen står så kallad ”public service”, allmännyttig radio och television, inför stora utmaningar, främst beroende på de stora teknologiska förändringar som nu pågår. I syfte att möta konkurrensen från aktörer vilka attraherar stora publikskaror genom sina satsningar på bred underhållning, drar public serviceaktörerna ofta själva alltmer mot samma slags underhållning i sitt programutbud. I denna antologi ger ett antal av världens främsta experter och kännare svar på frågan vad som är framtidens allmännyttiga radio och tv.

Medverkande: David Elstein, David Levy, Jean Seaton, Ismo Silvo, Ove Joanson, Mukti Jain Camion, Isabella Thomas, Aaquil Ahmed, Ed Klute, John Lloyd, Kerstin Brunnberg, Johan Bridcut, Niels Rasmussen, Michael Parks, Jamil Azar, Erik Fichtelius, Terhi Rantanen, Peter Philips, Robert G. Picard, Arne Wessberg