Integritet

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Integritet

Kurt Almqvist (ed.), PJ Anders Linder (ed.)

Buy 120 SEK

  • Published 2014
  • Isbn 9789189672673
  • Type Hardcover
  • 69 pages
  • Swedish

När allt som kan digitaliseras också digitaliseras och allt som kan övervakas och avlyssnas också förefaller just övervakas och avlyssnas, vad innebär det för vad vi kommit att kalla för personlig integritet? Vad innebär alltså integritet i dagens samhälle och vad är det utöver det rena obehaget inför intrång, som gör att vi har skäl att värna vår privata sfär?

Allt mer information samlas in om oss, och det finns allt effektivare metoder för att samköra och analysera data. Syftet med den ökade övervakningen kan ofta vara gott, men hur väl klarar de offentliga organen att upprätthålla en rimlig balans mellan säkerhetsbehov och respekt för privatlivets helgd? Vad händer när vi inte längre kan pröva resonemang och funderingar i frihet utan ständigt anar att allting noteras och någon gång kan komma att hållas emot oss?

Medverkande: Anna Skarhed, Daniel Akenine, Dick Harrison, Johan Hakelius, Jon Karlung, Olle Abrahamsson, PJ Anders Linder, Krister Thelin.