Medvetande, genetik och samhälle

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Medvetande, genetik och samhälle

Kurt Almqvist (ed.), Erik Wallrup (ed.)

Buy 150 SEK

  • Published 2002
  • Isbn 9789173531467
  • Type Hardcover
  • 201 pages
  • Swedish

En essäantologi om civilisationens vetenskapliga frammarsch. De upptäckter som gjorts inom genetiken har visat på nya möjligheter men också väckt oro och fått många att börja ifrågasätta utvecklingen. Hur besvarar humanister, teologer och samhällsvetare frammarschen?

Boken ingår i Engelsbergsseminarierna och utges i samarbete med bokförlaget Atlantis och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Medverkande: Nils Uddenberg, Sverre Sjölander, Evelyn Fox Keller, Martin Alda, Georg Klein, Lee M. Silver, Torbjörn Tännsjö, Robert Wright, Erik Wallrup, Ludvig Beckman, Lynn Åkesson, Mary Midgley, Erwin Bischofberger, Richard Heinberg, Kenan Malik