Mot en kosmopolitisk framtid

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Mot en kosmopolitisk framtid

Kurt Almqvist (ed.), Erik Wallrup (ed.)

Buy 150 SEK

  • Published 2003
  • Isbn 9789173531450
  • Type Hardcover
  • 243 pages
  • Swedish

Europa har under senaste årtiondena utvecklats mot en allt större mångkulturell – icke europeisk – befolkning. Hur ska detta nya Europa kunna bli ett smidigt fungerande samhälle.

Boken ingår i Engelsbergsseminarierna och utges i samarbete med bokförlaget Atlantis och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Medverkande: Ingvild Saelid Gilhus, Richard Swartz, Zygmunt Bauman, Nathan Glazer, Russell Jacoby, David Goodhart, Norman Birnbaum, Catherine Audard, Jytte Klausen, Ayaan Hirsi Ali, Kal-Olov Arnstberg, Elazar Barkan, Adam Kuper