Namn och bygd 2014

Namn och bygd 2014 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Svante Strandberg (ed.)
Series Namn och bygd, 102

Buy 95 SEK

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Nordiska distriktsbeteckningar i gammal tid.

Bengtsson, Kristina: Den första treriksgränsen och stenen "a Suntru asi"

Brylla, Eva & Strandberg, Svante: Allan Rostvik 22/3 1930–16/5 2014.

Edlund, Lars-Erik: Sigurd Fries 22/4 1924–24/6 2013

Elmevik, Lennart: Vad betyder ortnamnselementet -stad? Ett inlägg i en lång debatt.

Fridell, Staffan: Sydsvenska ortnamnsproblem.

Jørgensen, Bent: Musse Stilunder.

Fridell, Staffan & Larsson, Mats G.: Roden och jarlen.

Melefors, Evert: Rösten i Grebo – ett sägenomspunnet gårdnamn.

Nordisk namnforskning 2013.

Sigmundsson, Svavar: Hurð och hurðarbak i västnordiska ortnamn.

Sigmundsson, Svavar: Þórhallur Vilmundarson 29/3 1924–27/11 2013.

Strandberg, Svante: Gun Widmark 31/7 1920–26/10 2013.

Sœrheim, Inge: Side, Kråke og Mula. Teig- og naturnamn som er utvikla av oblik kasusform.

Vidberg, Maria: Oanpassade lån är också lån – gatunamn som lånenamn i Helsingfors.

Andersson, Thorsten: Biskopsvaden i Skänninge.

Elmevik, Lennart: Fsv. Gøtavi, Gøtalunda och Gøtala.

Elmevik, Lennart: Några tankar om ortnamnselemeten -vin och -lösa.

Fridell, Staffan: Ortnamnsvariation i tal och skrift.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig: Fra Leangasi til Kalvehave via Skånngehavn. Onomastisk opklaring af et eksotisk stednavnebelæg.

Lundqvist, Björn: Om Kirunas meänkieliska ortnamn.

Strandberg, Svante: Sjönamnet Kedjen i Västmanland.

Strandberg, Svante: Skillinge i Litslena.

Sœrheim, Inge: Namnekontinuitet og eigedomsgrenser – eit døme frå Kvinsdal (Vest-Agder).

Vikstrand, Per: Skædhvi, Svedvi och Nedervi.