Sagor från Södermanland

Sagor från Södermanland

Gustaf Ericsson

Buy 250 SEK

  • Published 2011
  • Isbn 9789185352937
  • Type Paperback
  • 392 pages
  • Swedish

Med denna utgåva av Gustaf Ericssons sagor från Södermanland fullbordas Akademiens 1937 inledda utgivning av Svenska sagor och sägner. Under mer än 30 år, med början på 1860-talet, nedtecknade Gustaf Ericsson flera hundra sagor som de berättades för honom av informanter, huvudsakligen hemmahörande på landsbygden kring Strängnäs och Eskilstuna. I samlingen ingår ett stort antal skämtsagor, avfattade på dialekt. Uppteckningarna förvaras dels vid Institutet för språk och folkminnen, dels i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens arkiv. I boken återges alla sagor Gustaf Ericsson nedtecknat, men bara i en version.

I en utförlig inledning ger Bengt af Klintberg en presentation av folklivsforskaren Gustaf Ericsson och hans betydelse för bevarandet av traditionella sagor.