Carl Wilhelm von Sydow som folklorist

Carl Wilhelm von Sydow som folklorist

Nils-Arvid Bringéus

Buy 265 SEK

  • Published 2006
  • Isbn 9185352659
  • Type Hardcover
  • 280 pages
  • Swedish

Etnologer och antropologer studerar människan som kulturvarelse i gången tid och nutid. Själva träder de vanligen tillbaka och fokuserar helt på »de andra». Men sedan humanistisk forskning mer och mer presenteras som ett samtal eller en berättelse med olika parter måste ljuset också falla på forskarna själva. Biografisk forskning har glädjande nog på nytt fått intresse inte bara bland allmänheten utan också i forskarvärlden.

I denna bok gör författaren en ingående analys av folkminnesforskningens grundare i Sverige Carl Wilhelm von Sydow (1878–1952). Vi får möta en fascinerande personlighet och följa hans kamp för sitt ämne i olika nätverk med såväl vänner som motståndare. Hans livsöde är nära sammanflätat med hans forskning. Boken är därför på en gång en biografi och ett stycke ämneshistoria.

Nils-Arvid Bringéus var under åren 1967–1991 innehavare av lärostolen i etnologi, särskilt europeisk, vid Lunds universitet. Boken avslutas med ett kåseri av Max von Sydow om sin far hållet i Lund 1988 och med en bibliografi av Jan-Öjvind Swahn, en av von Sydows sista lärjungar.