De värmländska medeltidsbreven

De värmländska medeltidsbreven – Regester med kommentarer Halvar Nilsson

Halvar Nilsson

Buy 200 SEK

  • Published 1997
  • Isbn 9185352284
  • Type Paperback
  • 214 pages
  • Swedish

I denna volym har förre lektorn Halvar Nilsson samlat praktiskt taget alla tillgängliga dokument som belyser det medeltida Värmland. Han presenterar och kommenterar utifrån en grundlig lärdom på ett populärt sätt innehållet i närmare 500 brev och aktstycken och ger därmed den sentida forskaren och den intresserade läsaren en detaljerad inblick i landskapets historia och kultur. Boken är en guldgruva för varje värmländsk lokalhistoriker, som vill fördjupa sig i sin hembygds tidiga bebyggelse och bebyggare, något som underlättas av utförliga ort- och personregister.