Gudarnas platser

Gudarnas platser – Förkristna sakrala ortnamn i mälarlandskapen

Per Vikstrand

Buy 265 SEK

I denna studie undersöker Per Vikstrand ortnamn med möjlig sakral bakgrund. Det undersökta materialet är hämtat från Södermanland, Uppland och Västmanland. Han identifierar och diskuterar ett 25-tal namnelement, däribland förkristna gudanamn, som kan knyta de undersökta namnen till en sakral sfär. Detta är Per Vikstrands doktorsavhandling, framlagd i nordiska språk vid Uppsala universitet.