Johannes Franckenius och den svenska floran

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Johannes Franckenius och den svenska floran – En studie i växt- och namnkunskap i 1600-talets Sverige

Mats Rydén

Buy 125 SEK

  • Published 2015
  • Isbn 9789187403132
  • Type Paperback
  • 92 pages
  • Swedish

Denna bok är en floristisk och nomenklatorisk utvärdering av de svenska växterna i Johannes Franckenius' Speculum botanicum (1638 och 1659), en lista över svenska och utländska växter, med latinska och svenska benämningar.

Franckenius var professor i anatomi och botanik vid Uppsala universitet 1628–1661. Han hyllades av Linné som en pionjär i svensk botanikhistoria.

Utöver det här aktuella arbetet utgav Franckenius bl.a. en avhandling om ögat och en om tobaksväxten, som kan karakteriseras som den första i Sverige publicerade växtmonografin.

Mats Rydén är professor emeritus i engelska vid Uppsala universitet.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.

Redaktör för skriftserierna är docent Maj Reinhammar, maj.reinhammar@agora.se.