Språkhistoria och flerspråkighet

Språkhistoria och flerspråkighet – Föredragen vid ett internationellt symposium i Uppsala 17–19 januari 2003

Lennart Elmevik (ed.)

Buy 159 SEK

  • Published 2004
  • Isbn 918535256X
  • Type Paperback
  • 166 pages
  • Swedish

I samband med utgivningen av tvåbandsverket The Nordic Languages. An Intemational Handbook of the North Germanic Languages (2002) hölls ett symposium i Uppsala för att markera språkhistoriens viktiga roll inom språkhistorien. Vid symposiet hölls tolv föredrag, vilka på olika sätt belyste temat. Antologin är redigerad av Lennart Elmevik.