Talemålsforskning i Norden dei siste 100 åra

Talemålsforskning i Norden dei siste 100 åra – Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdømålet

Lennart Elmevik, Ernst Håkon Jahr (ed.)

Buy 151 SEK

  • Published 2013
  • Isbn 9789187403033
  • Type Paperback
  • 157 pages

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.

Denna bok har sitt upphov i symposiet »Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra» hållet i Åseral i Vest-Agder i Norge i oktober 2011. Symposiet, som var ett samarrangemang mellan Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Universitetet i Agder, anordnades med anledning av att 100 år förflutit sedan den norske språkforskaren Didrik Arup Seips »hovedfagsavhandling » om dialekten i Åseral färdigställdes vid dåvarande Universitetet i Kristiania. Arbetet, som publicerades 1915, blev snabbt ett mönster i metodiskt och teoretiskt hänseende för andra arbeten av samma art. Åren 1916– 54 var Seip professor i nordisk språkvetenskap vid Universitetet i Oslo.

Boken innehåller artiklar om Seip som språkhistoriker, språkpolitiker och person, om hans doktorsavhandling, Låneordsstudier 1, från 1915, om Åsdøl- och Agdermålet i nyare tid samt, och till största delen, fylliga översikter med perspektiv på dansk, norsk och svensk dialektforskning de senaste hundra åren. Volymen avslutas med några tankar av Peter Trudgill om dialektologi i England från 1911 och framåt.

Redaktör för skriftserierna är Akademiens sekreterare, docent Maj Reinhammar, maj.reinhammar@agora.se.