Studia Anthroponymica Scandinavica 2010

Studia Anthroponymica Scandinavica 2010 – Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Eva Brylla (ed.), Lena Peterson (ed.)

Buy 195 SEK

Studia anthroponymica Scandinavica (SAS) är en nordisk personnamnstidskrift som utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften är ett vetenskapligt forum för bidrag inom personnamnsforskningen. Den innehåller etymologiska, grammatiska, historiska, semantiska, sociologiska och stilistiska studier över personnamn, liksom artiklar över metodologiska och terminologiska frågor samt namnvårds- och namnlagsfrågor. Den belyser personnamn i alla de nordiska länderna liksom deras spridning utanför Norden, i såväl modern som gammal tid. Alla personnamn i Norden oavsett språkligt ursprung beaktas.

SAS vill understryka personnamnsforskningens nära anknytning till inte bara övrig namn- och språkforskning utan också till etnologi, genealogi, historia, litteraturvetenskap, kultur- och religionshistoria samt sociologi.

SAS innehåller även en recensionsavdelning som tar upp nyutkommen litteratur av intresse för personnamnsforskningen.

Tidskriften startades 1983 av Thorsten Andersson och Lena Peterson. Under åren 2001–2010 var Eva Brylla och Lena Peterson huvudredaktörer. Den redigerades 2011–2014 av Eva Brylla och Katharina Leibring, från 2014 tillsammans med Lennart Ryman. Från 2015 redigeras SAS av Katharina Leibring och Lennart Ryman.

Innehåll

Brylla, Eva: Han får heta Madeleine. En dom i Regeringsrätten

Hamann, Martin: Fornavnets rytmiske struktur. En analyse af dåblisterne fra Vor Frue sogn i København 1650–1980 med særlig henblik på treleddede fornavnekombinationer

Johansen, Anfinnur: To færøske personnavnelove

Källström, Magnus: Ett par norrländska namnproblem: nom. þrusun (Hs 12) och nom. aunhar (M 8)

Ryman, Lennart: Brattingsborgh och Frøghdenborgh – och några andra tillnamn i Stockholms medeltida stadsböcker

Seim, Karin Fjellhammer: "Dristige forkortninger"? En nytolkning av runeinnskriften i Selbu kirke (N 460)

Stemshaug, Ola: Mari og Maja i Noreg

Wiggen, Geirr: Bakvendte personnavn