Namn och bygd 1993

Namn och bygd 1993 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Thorsten Andersson (ed.)
Series Namn och bygd, 81

Buy 95 SEK

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Albøge, Gordon: Om navnekategorier og semantik

Faltings, Volkert F.: Nordfriesische Elemente in der Toponymie südjütischer Dialekte

Gläser, Rosemarie: Toponymic changes in East Germany

Hagåsen, Lennart: Forsa i Hälsingland – ett typologiskt oklart sockennamn

Holm, Gösta: De germanska sta-namnens uppkomst och de nordiska sta-namnens pluralitet. Förslag till problemens lösning

Nordisk namnforskning 1992

Vikstrand, Per: Förkristna sakrala ortnamn i Jämtland

Butkus, Alvydas: The Semigalians – who were they?