Namn och bygd 2009

Namn och bygd 2009 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Svante Strandberg (ed.)
Series Namn och bygd, 97

Buy 95 SEK

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Altgermanische Ethnika

Dmitriev, Alexander: On the problem of place-names on historical maps of Ingria from the Swedish period (17th century): an overview

Elmevik, Lennart: Karl Inge Sandred 7/5 1925–25/9 2008

Elmevik, Lennart: De uppländska bynamnen Vappa och Vavd

Källström, Magnus: Ortnamnet Hedeby på runstenen vid Kattnäs kyrka (Sö 16)

Nordisk namnforskning 2008

Nyström, Staffan: Nyttigt och nytt om namnteori. Två böcker om namns funktionalitet, status och typologi

Petrulevich, Alexandra: On the ethymologi of at Jómi, Jumne and Jómsborg

Andersson, Thorsten: Tiwdungen

Fridell, Staffan: Alan

Jørgensen, Bent: Tullstorp i Skåne

Lerche Nielsen, Michael: Pejtrup eller Pitterup? – Et torpnavns storhed og fald

Lerche Nielsen, Michael: Stripperup og et sønavn på afveje

Vikstrand, Per: Anläggningsnamn. Ett terminologiskt bidrag