Namn och bygd 2010

Namn och bygd 2010 – Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Svante Strandberg (ed.)

Buy 95 SEK

  • Published 2010
  • Type Paperback
  • 208 pages

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Ambrosiani. Björn: -tuna-namnen i Mellansverige. Järnåldersbildningar och medeltida uppkallelsenamn.

Edlund, Lars-Erik: Om valv i nordiska ortnamn.

Ericsson, Alf, Franzén, Gert & Strid, Jan Paul: Gårdar utan namn? "Pluralitet" i namnskick och bebyggelse.

Gräslund, Bo: Om relationen mellan arkeologi och ortnamnsforskning. Med en diskussion om ägonamn, plurala bebyggelsenamn och begreppet gård.

Helleland, Botolv: Stølsnamnet Røvil i Ullensvang.

Larsson, Mats G.: Gödåkers gravfält – eller Kumlas?

Lerche Nielsen, Michael: Kort proces. Tre skånske torp-navne: †Nilstorp, †Bengtstorp og †Briderup.

Stemshaug, Ola: Lø – gard, lagerplass og hamn. Med jamførande materiale om andre namn på stabel- og lastestader i Noreg.

Andersson, Thorsten: Hund och hundare i Mälarlandskapen.

Fridell, Staffan: Läggevi.

Fridell, Staffan: Skeen.

Strandberg, Svante: Tjäran och Långhundraleden.