Namn och bygd 2011

Namn och bygd 2011 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Svante Strandberg (ed.)
Series Namn och bygd, 99

Buy 95 SEK

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Ambrosiani. Björn: Bortodling? Fornlämningar och "förhistoriska" ortnamn.

Andersson, Thorsten: Ösa.

Bjorvand, Harald: Skåne – et øyrike?

Christensen, Lisbeth Eilersgaard: Stednavne som kilde til centralpladskomplekser i Danmark.

Elmevik, Lennart: Gösta Holm 8/7 1916–12/3 2011.

Elmevik, Lennart: Namnet Torghatten. Till försvar för en tolkning.

Fridell, Staffan: Rottne.

Göthberg, Hans: Bebyggelseutveckling och bebyggelsestruktur i Uppland under äldr järnålder.

Hallberg, Göran: Sven Benson 22/1 1919–9/5 2011.

Korslund, Frode: Navnet Oslo. Et tilsvar til Harald Bjorvands artikkel Oslo i Namn och bygd 96.

Källström, Magnus: Folkstamsbeteckningen syddaner på Sædingestenen (DR 217).

Fridell, Staffan & Larsson, Mats G.: Föret, Föresäng och Forkarby.

Fridell, Staffan: Torslehult.

Larsson, Patrik: Om Fervir och tidpunkten för den nordiska rhotacismen. Ett förtydligande och ett tillägg.

Lerche Nielsen, Michael: Dade og Daderup †.

Strandberg, Svante: Rung i Torstuna.

Strandberg, Svante: Sjönamnet Strömaren i Uppland.