Saga och sed 2010

Saga och sed 2010 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Maj Reinhammar (ed.)

Buy 99 SEK

  • Published 2011
  • Type Paperback
  • 158 pages
  • Swedish

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Elmevik, Lennart: Akademiens högtidssammanträde den 6 november 2010. Hälsningsord av preses.

Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2010.

Andersson, Thorsten: Fanns det en medeltida Ölandslag?

Nyman, Eva: Mellannorrlands ortnamnsskick mellan väst och syd. Några synpunkter.

Nyström, Staffan: Urban namngivning – något om makt, metoder och mål.

Larsson, Mats G.: Vem ristade Kensingtonstenen?

Jackson, Peter: Antikleias klagan. Namnskick, gästfrihet och diktarspråk i det förkristna Europa.

Balzamo, Elena: Olaus Magnus som tecknare. Några funderingar kring Historia de gentibus septentrionalibus.

Lindmark, Daniel: När samerna ville använda trumman som kompass. Om samiskt motstånd mot kolonisationen.

Fjellström, Christina: Att vara beroende av andra. Reflektioner kring äldres behov av hjälp med mat och måltider förr och nu.

Gustavsson, Anders: En folklivsmålares tankevärld. Carl Gustaf Bernhardson 1915–1998.