Varifrån kom svenskan?

Varifrån kom svenskan? – Om den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705

Lennart Larsson

Buy 281 SEK

  • Published 2003
  • Isbn 9185352497
  • Type Paperback
  • 352 pages
  • Swedish

1705 publicerades en tematisk, fyrspråkig ordbok i Riga: svenska, tyska, polska och lettiska. Lennart Larssons studerar de svenskspråkiga orden i ljuset av ordbokens tillkomst och användning. Han spårar författaren till den svenska vokabulären och de tidigare ordböcker som kan ha legat till grund för sammanställningen. Detta är Lennart Larssons doktorsavhandling, framlagd i nordiska språk vid Uppsala universitet.