Studier till en svensk ortsnamnsatlas 10.

Studier till en svensk ortsnamnsatlas 10. – Formhistorisk undersökning på grundval av svenska dialekter och ortnamn

Lars Alfvegren

Buy 75 SEK

  • Published 1958
  • Type Paperback
  • 221 pages
  • Swedish