Om dativ i svenska och nordiska dialekter

Om dativ i svenska och nordiska dialekter – 1. Dativ vid verb

Maj Reinhammar

Buy 90 SEK

  • Published 1973
  • Type Paperback
  • 273 pages
  • Swedish