Namn och bygd 2004

Namn och bygd 2004 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Thorsten Andersson (ed.)
Series Namn och bygd, 92

Buy 95 SEK

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Svethiudh, det svenska rikets kärna

Fridell, Staffan: Sjönamn på -lången i Sverige

Löfdahl, Maria: Serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län som organisation, forskarskola och modell

Nordisk namnforskning 2003

Schmidt, Tom: Myren og Rørvik. Bestemt og ubestemt oppslagsform i den norske 1886-matrikkelen

Fridell, Staffan: Ynneos

Harsson, Margit: Det norske landskapsnamnet Ringerike

Elmevik, Lennart & Widmark, Gun: Debatt: Ortnamnselementet -lösa