Saga och sed 2015

Saga och sed 2015 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Gunnar Ternhag (ed.)

Buy 197 SEK

  • Published 2016
  • Type Paperback
  • 242 pages
  • Swedish

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Akademiens högtidssammanträde 6 november 2015. Hälsningsord av preses.

Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2015.

Gunnell, Terry: Sagnagrunnur. En kartlagt database over deislandske folkesagn.

Vikstrand, Per: Aspa löt och Runtuna. Om Rönö hundares tingsplats.

Källström, Magnus: Kungen, bryten och märket. Till tolkningen av runblocket U 11 vid Hovgården på Adelsö och något om runstenarnas placering.

Fridell, Staffan & Larsson, Mats G.: Märkligt märke.

Ternhag, Gunnar: Vem har hört Fredrik Eimeles musik?

Andersson, Thorsten: Byalag.

Gustavsson, Anders: Vetenskapliga kontakter inom etnologi och folkloristik mellan Sverige och Estland. Personliga erfarenheter och reflektioner.

Fridell, Staffan: Ledherne. Om det gamlia namnen på Kungsholmen och Norra Djurgården.

Lindin, Leif & Svanberg, Ingvar: Hinderdon på hundar.

Strandberg, Svante: Bynamnet Drävlei Altuna socken.

Akademien granskar ... Religionsvetenskap.

Akademien granskar ... Musikvetenskap.