Benjamin Constant och den liberale Napoleon

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Benjamin Constant och den liberale Napoleon – De hundra dagarnas konstitution och Constants kommentar

Buy 170 SEK

  • Published 2016
  • Isbn 9789185832262
  • Type Paperback
  • 174 pages
  • Swedish

Hundra dagar - så länge varade Napoleons välde när han på våren 1815 överraskande lämnat ön Elba, som stormakterna tilldelat honom ett år tidigare, och med en liten men ständigt växande armé intagit Paris och större delen av sitt forna kejsardöme.

"De hundra dagarna" - les cent-jours - är en välkänd historisk episod. Mindre bekant är att Napoleon med bistånd av den schweiziskfödde publicisten och politikern Benjamin Constant, som samma vår skarpt kritiserat kejsarens regim, hann med att utarbeta en ny och förvånande liberal författning för sitt rike, få den godkänd genom folkomröstning och högtidligen utfärda den. Den kom att vara gällande i trettioåtta dagar. Om Constant och Napoleons nya författning handlar denna bok.