Namn och bygd 1999

Namn och bygd 1999

Thorsten Andersson (ed.)
Series Namn och bygd, 87

Buy 95 SEK

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Hundare och det germanska hundratalet

Berg, Lars Otto: Var låg Gestilren?

Dalberg, Vibeke: John Kousgård Sørensen 6/12 1925 – 10/1 1999

Elmevik, Lennart: Bäsna och Bäsinge

Fridell, Staffan: *Lø

Göransson, Sölve: Öländska by- och godsnamn i ett senmedeltida jordeskiftesbrev. Ortidentifieringar

Holm, Gösta: Ortnamnselementet fornnordiskt -staðir – innebörd och ursprung

Insley, John: Tarleton

Nordisk namnforskning 1998

Sandred, Karl Inge: Det engelska stead och det nordiska stad ’kant, rand’

Widmark, Gun: Normlösa, rättlösa och den lösa jorden. Till tolkningen av ortnamnselementet -lösa

Vikstrand, Per: Ortnamn, centralplatser och det meningsfulla landskapet

Insley, John: A postscript to Ratley

Rostvik, Allan: Nysjön och Gammelberget