Namn och bygd 1995

Namn och bygd 1995 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Thorsten Andersson (ed.)
Series Namn och bygd, 83

Buy 95 SEK

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Bergfors, Erik Olof: Limån i Siljansnäs i Dalarna, Lemland på Åland och därmed besläktade namn

Brylla, Eva: Balsna och Skölv. Två närkiska bynamn

Elmevik, Lennart: Härnevi och Friggeråker

Fridell, Staffan: Nordiska inbyggarbeteckningar. En kortfattad kritisk översikt

Hagåsen, Lennart: Bjuråker – ett sockennamn och en tradition

Kepsu, Saulo: Sjönamn och sjöbygd. Om de inbördes relationerna mellan bynamn och sjönamn

Nordisk namnforskning 1994

Rentenaar, Rob: Den nederlandske gadenavngivnings historie

Stemshaug, Ola: Gno. *ver og *Vœrir – eit avlydspar i norsk hydronymit?

Vikstrand, Per: Det jämtländska sockennamnet Brunflo